Класифікація пошукових запитів

Класифікація запитів – це поділ різних видів запитів по групах з певними ознаками.

Під терміном «пошуковий запит» розуміється послідовність символів (частіше слово або словосполучення), яка описує будь-яке явище або об’єкт і вводиться користувачем в пошуковий рядок для отримання інформації про це явище або об’єкт.

Типи пошукових запитів

По цілям користувачів:

 • Інформаційні запити – коли користувачі переслідують мету отримати шукану інформацію на будь-якому сайті (погода у Львові).
 • Навігаційні запити – коли користувач шукає сайт або контакти конкретної компанії (сайт Артпром).
 • Транзакційні запити – коли користувач зацікавлений у придбанні товарів, послуг і т.д. (купити ноутбук Київ).

По однозначності:

 • чіткі. Об’єкт пошуку заданий чітко і недвозначно (наприклад, купити будинок у Львові).
 • нечіткі. Формулювання може трактуватися неоднозначно (наприклад, будинки).

По довжині запиту:

 • однослівні,
 • багатослівні (з двох і більше слів).

По географії пошуку:

 • З географією. Об’єкт пошуку прив’язаний до певної країни, міста і т.д.
 • Без географії. Місцезнаходження об’єкту не має значення для користувача або об’єкт місце в просторі займати не може.
 • З географією за замовчуванням. Користувач не задає місце розташування об’єкта, але має на увазі.

По частотності:

 • Високочастотні (ВЧ). Запити, які користувачі найчастіше вводять в пошуковий рядок.
 • Середньочастотні (СЧ). Слова та фрази, популярність яких відносно висока.
 • Низькочастотні (НЧ). Запити певної тематики, найменш часто використовувані відвідувачами.

По конкурентності:

 • висококонкурентні запити (ВК),
 • конкурентні (СК),
 • низько-конкурентні (НК).

За формою їх побудови:

 • природний запит – має форму питального речення;
 • телеграфний запит – будується без зв’язку між словами;
 • запит з операторами – розширений пошук із застосуванням спеціальних операторів;
 • запит-цитата – наприклад: «Щоб перепрошити телефон …».

За мовою:

 • на одній мові;
 • на декількох мовах;
 • на одній мові, але з граматичними помилками;
 • зі слів, що мають у різних мовах однакове значення.