Релевантність

Релевантність (від лат. relevo – піднімати, полегшувати ) – визначена ​​пошуковим алгоритмом міра відповідності результатів пошуку завданню поставленому в пошуковому запиті. В спрощено-технічному сенсі під релевантністю розуміємо пропорцію ключових слів або фраз, що містяться в тексті і їх відповідність з точки зору ПС тим чи іншим пошуковим запитам.

Однак подібне розуміння релевантності (як виключно формального критерію) не є досить точним і повним з тієї причини, що сенс і корисність тексту не визначається одним лише включенням до нього слів, використовуючи які, користувачі шукають потрібну їм інформацію.

Релевантність сторінок сайту є найважливішим компонентом пошукової оптимізації.

Сенс релевантності

Завдання релевантності – відокремлення корисних ресурсів, що надають якісну інформацію, від сайтів, в яких дотримана лише пошукова формальність – без додавання смислового навантаження або унікальних даних з предмету пошуку.

Пошукова видача формується, головним чином, на основі результатів визначення релевантності. Левова частка будь-якого пошукового алгоритму направлена на знаходження релевантних сторінок та визначення їх пріоритетності при формуванні видачі – адже в кінцевому підсумку від цього залежить точність пошуку.

Алгоритм визначення релевантності

Алгоритми, відповідно до яких визначаються релевантні сторінки, будуть мати відмінності у різних пошуковиках. Але є набір загальних критеріїв для будь-якої пошукової системи.

Внутрішні критерії

Це найважливіші критерії релевантності, найбільш повна відповідність яким – це фундамент, основа успішної оптимізації.

 • Частота (так звана щільність) ключових слів у тексті;
 • Місцезнаходження ключових слів;
 • Ступінь ідентичності пошукового запиту фрагменту тексту на сторінці;
 • Наявність збігів в метатегах (title, description та keywords);
 • Наявність словоформ і синонімів ключових слів;
 • Оновлюваність сторінок (навіть якщо сторінка релевантна запиту, пошуковики вітають регулярне оновлення-поповнення контенту, як і їх користувачі – свіжу актуальну інформацію);
 • Кількість сторінок, загальний обсяг інформації;
 • Внутрішнє перелінкування.

Зовнішні критерії

Як не може бути будинку без стін і даху, так і неможлива вдала оптимізація без зовнішніх критеріїв, що відповідають алгоритмам пошукової системи. При обліку зовнішніх критеріїв релевантності пошуковик спирається більшою мірою на авторитетність ресурсу, що не завжди справедливо, але на даному етапі розвитку алгоритмів ПС цілком закономірно. Отже, важливі зовнішні фактори:

 • Показник цитування або посилальна популярність (ЗІЦ у Яндекса і PageRank у Google) – основний критерій;
 • Кількість звернень до даної сторінки за запитом або запитами;
 • Трафік ресурсу;
 • Вік домену.

Релевантність і пертинентність

Пертинентність — ступінь відповідності змісту документа, знайденого в результаті інформаційного пошуку, інформаційній потребі, вираженій в інформаційному запиті.

Іноді релевантність плутають з пертинентністю – суб’єктивною оцінкою користувачем відповідності якості отриманої інформації зробленому запиту. Різниця в тому, що релевантність оперує цілим поєднанням критеріїв (в більшості своїй, абстрактних), включаючи саму пертинентність, а також уміння користувача робити правильний запит по його темі. Наприклад, при пошуку фільму для перегляду, краще ввести в рядок пошуку не “цікаве кіно”, а “скачати фільм” або “дивитися популярні фільми онлайн”, інакше пошуковик видасть результати, що містять фрази “цікаве кіно у нас з вами виходить” або “ходили вчора з друзями на таке цікаве кіно” – в даному випадку ступінь релевантності буде високою, а ступінь пертинентності низькою, оскільки користувач не отримає того, що шукав.

Класичний приклад нульової пертинентності наводиться в романі Д. Адамса “Автостопом по галактиці”. Коли суперкомп’ютеру було поставлено питання “про життя, всесвіт і взагалі”, то відповідь, на обдумування якого у комп’ютера пішли тисячі років, була такою: “42”. Є всі підстави припускати високу ступінь релевантності відповіді, але пертинентність його виявилась зникаючи малою.

Рівень релевантності та пертинентності результатів запиту постійно зростає у всіх найбільших пошукових системах – це пов’язано з періодичним ускладненням і покращенням їх алгоритмів, однак він як і раніше далекий від ідеалу, бо навіть найпотужніші пошукові системи не мають всіх властивостей штучного інтелекту.