Унікальність

Унікальність – важливий показник якості контенту. Унікальний контент – це оригінальні авторські статті, які не мають копій в пошукових системах. Унікальність є результатом копірайтингу, тобто створення цільового текстового документа для сайту. Унікальність контенту – є одним з ключових моментів у просуванні сайту, оскільки пошукові машини при індексації визначають, чи був цей текст використаний раніше на інших веб-ресурсах. Унікальний контент піднімає рейтинг сайту.

Унікальність тексту визначається у відсотках. Низький відсоток унікальності тексту може означати неякісну переробку, поганий рерайтинг вже використаних статей. Для того, щоб визначити унікальності статті, потрібно звернутися до спеціальних Інтернет-сервісів перевірки унікальності. Слід зазначити, що дійсно якісний, унікальний контент для Вашого сайту слід замовляти у копірайтерів, які мають значний досвід у розкрутці сайтів.

Опис

Перевірка унікальності тексту є невід’ємною частиною процесу індексації пошуковими системами наповнення сайтів. Якщо, при цьому, виявиться, що значна частина або ж всі тексти, розміщені на них, скопійовані з інших ресурсів, щодо сторінок застосовується песимізація. Саме тому унікальність тексту виступає обов’язковою умовою ефективної розкрутки сайтів. Однак, таке твердження швидше відноситься до західних пошуковим системам. Яндекс досі може видавати у свій ТОП сайти з краденим контентом.

Щоб вдало розкрутити сайт, будьте впевнені в його унікальності. При перевірці унікальності тексту застосовуються спеціальні алгоритми, що враховують так звані закони Зіпфа. Будучи професором-лінгвістом, Джордж Кінгслі Зіпф в 1949 р. виявив емпіричні закономірності частоти вживання слів у природно написаному тексті, з яких було виведено два закони. Перший закон Зіпфа свідчить, що добуток імовірності виявлення слова в тексті на його ранг частоти – величина постійна (константа). Другий – відношення частоти та кількості слів, що входять у текст із цією частотою, однакова.

На підставі цих законів пошукові системи розбивають зміст сторінок на спеціальні групи. До першої належать вигуки, сполучники, прийменники та інші частини речення, які не несуть смислового навантаження і тому не враховуються а алгоритмах розкрутки сайтів. До другої – ключові слова, що мають важливе значення для користувачів, які шукають інформацію. Третю групу складають випадкові фрази. Такий поділ тексту називається його канонізацією. Після його завершення пошукові системи починають використовувати алгоритм шинглів (від англійського shingle – лусочка).

Його суть полягає в розбитті ключових фраз на невеликі ланцюжки, що складаються з певної кількості слів, що визначаються довжиною шингли. При цьому кожне останнє слово в ланцюжку є першим словом наступної шингли. Таким чином досягається стовідсоткова перевірка тексту.

Для кожного шингли визначається своя контрольна сума. Так як у двох різних текстів, на сайті який ви просуваєте,  не може бути однакових сум, порівняння шинглів дозволяє з високою точністю визначати унікальність тексту. Чим більше є збігів, тим нижча унікальність.

Дана перевірка дозволяє знаходити не тільки повністю скопійовані документи, тоді про ефективну розкрутку сайтів можна забути, а й часткові дублікати. Однак алгоритм шинглів також не позбавлений недоліків – при аналізі тексту, в якому зустрічаються популярні цитати або фразеологізми, його унікальність виявиться низькою. Саме тому пошукові системи при виявленні подібного контенту класифікують його як “загальне надбання” та не застосовують до них штрафних санкцій, що позитивно впливає на проект, який ви просуваєте..

Джерела унікальних текстів

Джерелами унікального контенту виступають авторські статті або тексти, виконані за допомогою сторонніх фахівців, – копірайтерів або рерайтерів, які працюють в веб-студіях, чи фірмах, що займаються розкруткою сайтів.

Копірайтери займаються професійною діяльністю зі створення презентаційних, рекламних або ж звичайних інформаційних текстів. Робота ж рерайтерів полягає у створенні унікального контенту шляхом зміни інформації за допомогою сінонімізаціі, перестановки абзаців, перебудови пропозицій та інших способів із збереженням первісного змісту.

Перевірка унікальності

Перевірка на унікальність тексту може виконуватися спеціальними сервісами, які, як і пошукові служби, використовують алгоритми шинглів для виявлення дублікатів. В якості таких систем можуть виступати сервіс Miratools і програма Advego Plagiatus. Такі програми використовуються усіма фахівцями, які займаються розкруткою сайтів в пошукових системах.