Зовнішні фактори ранжування

Зовнішні фактори ранжування – це фактори, які визначаються зовнішніми умовами, на які веб-майстер не в змозі безпосередньо впливати. До них відносяться релевантність сторінок – визначає ступінь відповідності наявної на ній інформації пошуковому запиту, що вводиться користувачем, та ранжування посилань – залежить від кількості посилань з інших ресурсів, що ведуть на сторінки, які містять пошукову фразу. Покращення позицій сайту за даними критеріями є головною метою пошукової оптимізації.