Функція get_all_category_ids()

Отримує ідентифікатори (ID) всіх категорій.

Повертає масив, що містить ID усіх категорій.

get_all_category_ids () працює на основі get_terms ().
Використання

Приклади

1. Виведемо на екран список ID категорій та їх назви, у форматі – ID категорії: назва